Behandlinger

Årsaker til plager


Gjennom behandling ønsker naprapaten å redusere smerten og gjenopprette ledd- og muskelsystemets balanse. Vi jobber med hele kroppen for å få beste utgangspunkt for bevegelse og stabilisering. Belastning er bra under de riktige forutsetningene.

Naprapaten fokuserer på årsaken til problemet, som for eksempel brister i arbeidsmiljøet, dårlig holdning og muskulær ubalanse.
Gjennom treningsrådgivning, holdningskorrigering, rådgivning av sittestilling i arbeidet og behandling forsøker vi å holde plagene på avstand.

 

Behandlingsteknikker:
Et stort antall publiserte vitenskapelige studier av høy kvalitet har vist svært gode resultater av manuell behandling. Slik behandling har også vist seg å ha få bivirkninger. Det kan vises til den svenske offentlige rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nr 145/1-2 fra 2000. Rapporten heter “Ont i ryggen, ont i nacken” og er en “evidensbaserad kunskapssammanställning”. I denne heter det blant annet at for “kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens för att manuell behandling/manipulation, ryggträning og multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring.
 


Behandlingsmetoder:


Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon

Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering

Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

Muskeltøyning

Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).
Massasje

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

Elektroterapi

Elektroterapi som ultralyd, Scanlab, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Rehabilitering og trening
 
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

Dry Needling
Alle tilsette i Nordvest Naprapatklinikk har kurs i Dry Needling, som er ei form for behandling av triggerpunkt ved hjelp av nåler. 

Trykkbølgjebehandling (ESWT) - Swiss dolor clast
Nordvest Naprapatklinikk tilbyr trykkbølgjebehandling ved klinikkane i Ulsteinvik og på Moa. Klinikkane har nye og topp moderne trykkbølgjeapparat, levert frå Enimed og produsert av den leiande produsenten Swiss (dolor clast). 
Alle naprapatane har opplæring og kurs i bruk av desse maskinene. 

Behandling

Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på.

Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter.

Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenninger og øke blodsirkulasjonen.

Elektroterapi som ultralyd, Scanlab, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere.

Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.
click