HELSEFORSIKRING

Har du tegnet helseforsikring, privat eller gjennom arbeidsgiver, så dekker denne som oftest behandlinger hos naprapat. Undersøk med din arbeidsgiver eller med ditt forsikringsselskap om du får dekket behandlinger hos naprapat.

Ønsker du å benytte din helseforsikring, så kontakter du ditt forsikringsselskap før du kommer til time hos oss. Forsikringsselskapet vil da godkjenne behandlinger hos oss, og vi fakturerer forsikringsselskapet direkte.

Vi har avtale med de fleste forsikringsselskaper.


                    
                            
                                                                     
                        
                          
                         
                         

 
click