Spør fastlegen din om behandling med naprapat

Vi garanterer time med ein av våre dyktige naprapatar innan 2 arbeidsdagar ved ein av våre klinikkar.
Alle våre naprapatar har ei 4 år lang utdanning, inkludert mykje praksis frå Naprapathøgskolan i Stockholm, Sverige.
 
Naprapati er ei alternativ behandlingsform som tek sikte på å normalisere problem i musklar og skjelett.
Vi arbeider med heile kroppen og ønskjer å finne årsakene til pasientane sine smerter.
Deretter tilpassar vi behandlingsopplegg og eventuelt treningsopplegg for kvar enkelt pasient.   

Dersom din fastlege rådar deg til å kontakte naprapat for behandling, kan vi gi deg redusert pris på dei 4 første behandlingane*.
* Tilbudet med redusert pris ved tilråding frå lege, gjeld ikkje ved klinikken på Moa.


For bestilling av time eller andre spørsmål kontakt oss gjerne på:

Tlf: 7013 8000

Epost:
click
click