Helseforsikring

                    
         

Har du teikna helseforsikring, privat eller gjennom arbeidsgjevar, så dekkjer denne som oftast behandlingar med naprapat. Undersøk med din arbeidsgjevar eller med ditt forsikringsselskap om du får dekt behandlinger med naprapat.

Ønskjer du å nytte di helseforsikring, så kontaktar du ditt forsikringsselskap før du kjem til time med oss. Forsikringsselskapet vil då godkjenne behandlingar med oss, og vi fakturerer forsikringsselskapet direkte.

Vi har avtale med dei fleste forsikringsselskap.


                    
                            
                                                                     
                        
                          
                         
                         

                                                            
                          
                            
  
click
click